ఏ పి సర్కిల్ లొ జాయింట్ ఫోరం ఆఫ్ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ యూనియన్లు వేతన సవరణ మరియు 4G /5G సర్విసులు ప్రారంభం కోరుతూ తిరుపతి , నెల్లూరు , ఒంగోలు , గుంటూరు , విజయవాడ , రాజమండ్రి , విజయనగరం , అనంతపురం మరియు కర్నూలు జిళ్లాలలొ ” మానవహారాలు

తిరుపతిలొ
ఒంగోలు లొ
నెల్లూరు లొ
విజయవాడలొ
విజియనగరం లొ
రాజమండ్రి లొ
అనంతపురం లొ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *