పంజాబ్ సర్కిల్ నందు సేవా బి యస్ యన్ యల్ జనరల్ సెక్రటరి యన్ డి రాం గారు NFTE BSNL S No 13 కి ఓటేయమని ప్రచారం